Fiska i Ånnaboda

I Ånnabosjön finns både ett naturligt fiskbestånd av till exempel abborre och gädda, men också inplanterad ädelfisk som regnbåge. Runt sjön finns en asfalterad slinga, med avstickare ner till bryggor dit också rullstolsburna kan ta sig fram.

För att fiska i sjön krävs fiskekort. Det kostar 160:- och gäller från midnatt, klockan 00.00 och ett dygn fram, till klockan 23.59. Fiskekortet gäller för upptag av 3 fiskar, därefter måste fisket avbrytas eller nytt kort införskaffas.

Vi sätter kontinuerligt i regnbåge under hela året baserat på antal sålda fiskekort.

Förutom hos oss finns fiskekort att köpa på följande ställen:

Örebro
• Cirkel K, Västhaga måndag-söndag 00-24
• Sporting, Aspholmen måndag - fredag 10-18, lördag 10-15
• Jaktia, Aspholmen måndag - fredag 10-18, lördag 10-14

Garphyttan/ Ånnaboda/ Storstenshöjden
• Coop Konsum måndag - söndag 9-21
• Ånnaboda Storstenshöjden reception måndag - söndag 9-18

Fiskekort för skolor, grupper eller konferenser bokas i förväg hos Ånnaboda Storstenshöjden.

Som fiskare är du skyldig att känna till och följa våra regler. Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att rätten till fiske omedelbart avbryts. Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte den fiskande från ansvar.

  • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas. Varje fiskekortsinnehavare är skyldig att känna till och följa utfärdade bestämmelser. Fiskekortet skall finnas lätt tillgängligt för att förenkla fisketillsynens arbete. 
  • Ett giltigt fiskekort gäller för fiske med ett (1) spö och maxfångst av tre (3) laxartade fiskar. Barn (max 2 st) under 12 år skall hålla i varsitt fiskespö, för att giltigt fiske på köparens fiskekort ska gälla.
  • Till ett spö får fästas högst tre flugor, ett drag eller en krok med bete. När tre fiskar är fångade måste nytt kort lösas eller fisket avslutas.
  • Återutsättning (catch and release) av laxartad fisk är inte tillåten.
  • Mäskning är inte tillåtet. Båtar, kanoter eller motsvarande får inte användas för fiske inom området.
  • Flytringsfiske tillåtet från 1 september - 31 maj, ej juni, juli och augusti. Överträdelse beivras.
  • Fiske från badbryggor samt från glashusets trädäck är strängeligen förbjudet.

All överträdelse beivras & polisanmäls!


Tack för att ni respekterar våra regler och är rädd om naturen!

För frågor kontakta oss på 019-29 55 00 eller info@annaboda.com